Zebranie Drukuj
Wpisany przez Tomasz Dolata   
czwartek, 16 kwietnia 2015 00:30

logo_stow

Zaproszenie

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków SAiP I LO, które odbędzie się 23.04.2015 roku o godzinie 17.00 w sali nr 14 I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu, przy ulicy Klasztornej 17 A.

Drugi termin Walnego Zebrania Członków ( w przypadku braku quorum ) ustala się na 23.04.2015 rok o godzinie 17.30, również w Sali nr 14 I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu, przy ulicy Klasztornej 17A.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania,
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania,
 3. Przyjęcie porządku zebrania,
 4. Sprawozdanie z dotychczasowej pracy Stowarzyszenia,
 5. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i udzielenie absolutorium Zarządowi,
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 7. Wybór Zarządu Stowarzyszenia ? prezesa, zastępcy prezesa, skarbnika i sekretarza,
 8. Wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 9. Propozycje zmian w Statucie Stowarzyszenia,
 10. Członek Honorowy ? propozycje kandydatur,
 11. Propozycje zadań do realizacji przez Stowarzyszenie,
 12. Wnioski, zapytania, dyskusja,
 13. Powołanie Komitetu Organizacyjnego 150 ? lecia powstania szkoły,
 14. Zakończenie zebrania.

 

Ze względu na wagę poruszanych spraw proszę o niezawodne przybycie.

 

 

Prezes SAiP ILO

  Podpis - Maciej